Tänu koguduse projekti toetamise eest!

Elektripaigaldis Vändra Martini kirikule

Meede 4 Jätkusuutlik kogukond ja külakeskused

Projekti perioodi algus ja lõpp  01.05.2022-30.04.2024

Projekti tulemusel on uuendatud kiriku elektrisüsteem, paigaldatud tuleohutussüsteem ja esimeste pinkide küttesüsteem, mille tulemusel on võimalik kirikut rohkem kasutada. Vändra Martini kiriku kui ajaloolise mälestise ja turismiobjekti restaureerimine annab võimaluse kohalikku kogudust ja kogukonda rohkem kaasata ning parendab kiriku kasutustingimusi.

Toetajad: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

EELK Vändra Martini Koguduse nõukogu valimised

Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

30.mail 2021.a. toimub Vändra kirikus (Pikk 28) algusega kell 12.30
EELK Vändra Martini koguduse täiskogu koosolek, mille käigus valitakse koguduse nõukogu liikmed ja nende asemikud. Nõukogu omakorda valib koguduse juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud.

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

EELK Vändra Martini Koguduse arvelduskonto: EE972200221051849170

Olete oodatud annetama, kandideerima, valima ja kaasa mõtlema!

Koguduse juhatus

Märts 2021

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

alates 3.märtsist avalikke jumalateenistusi ei toimu.


Pühapäeviti kirik avatud kell 10.00-12.00
et inimesed saaksid viibida vaikses palves, süüdata küünlaid ja kõneleda vaimulikuga, võimalus eraviisiliselt osa saada pühast armulauast.

Palvetagem kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast!

Õpetaja Ants Kivilo tel.4457570/53960574

e- post: ants.kivilo@eelk.ee